2441076029,2441081260 Υψηλάντου & Γαριβάλδη, Καρδίτσα europlan-k@hotmail.com
1